Mieszanki gumowe i kauczukowe

ElastoGum - Mieszanki Gumowe - Zakład Produkcji Uszczelnień Technicznych

      Zakład Produkcji Uszczelnień: jako producent uszczelnień i wyrobów gumowych jednocześnie zajmujemy się produkcją mieszanek gumowych i silikonowych na potrzeby głównie naszej firmy. Produkujemy mieszanki w oparciu o własne receptury. Na potrzeby produkowanych przez nas wyrobów o specyficznych wymaganiach modyfikujemy nasze mieszanki, bądź jak zachodzi potrzeba opracowujemy nowe spełniające stawiane im wymagania. Np. odporności chemicznej, elastyczności, przewodności elektrycznej, twardości i ścieralności.

      Wysoką jakość naszych mieszanek osiągamy dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu składu mieszanek gumowych oraz zaawansowanej technologii produkcji gumy. Jednocześnie stale współpracujemy z pokrewnymi firmami w celu wymiany informacji i technologii z zakresu produkcji gum.

      Dzięki szerokiej współpracy oferujemy także na potrzeby przez nas produkowanych wyrobów mieszanki firm zewnętrznych. Szczególnie w przypadku mieszanek specjalnych, spełniających specyficzne wymagania klienta bądź wyrobu gumowego. Np. posiadające atest na kontakt z wodą pitną lub dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych.

i Start MIESZANKI   PODSTAWOWE MIESZANKI   SPECJALNE CHARAKTERYSTYKA   KAUCZUKÓW JAKOŚĆ KONTAKT

MIESZANKI
PODSTAWOWE

MIESZANKI
SPECJALNE

MIESZANKI
CERTYFIKOWANE NA

Podstawowymi materiałami stosowanymi w naszym zakładzie do produkcji uszczelnień są mieszanki gumowe na bazie kauczuków syntetycznych oraz naturalnych. Na chwili obecną oferujemy kilkadziesiąt mieszanek gumowych o różnych właściwościach i zastosowaniach o zakresie twardości od 40° do 90° ShA.

A wśród nich należy wymienić mieszanki gumowe na bazie takich kauczuków jak: Mieszanki gumowe

 • – kauczuk nitrylowy NBR, >>
 • – kauczuk nitrylowy uwodorniony HNBR, >>
 • – kauczuk silikonowy VMQ / MVQ, >>
 • – kauczuk etylenowo-propylenowy EPDM, >>
 • – kauczuk fluorowy FKM / FPM, >>
 • – kauczuk chloroprenowy CR, >>
 • – kauczuk naturalny NR, >>
 • – kauczuk butadienowo-styrenowy SBR, >>
 • – kauczuk uretanowy AU, >>
 • – kauczuk fluorosilikonowy FVMQ / MFQ, >>
 • – kauczuk akrylowy ACM, >>
 • – kauczuk etylenowo-akrylowy AEM, >>
 • – kauczuk butadienowy BR. >>

Dostosowanych do specyficznych warunków środowiskowych pracy: Mieszanki silikonowe

 • - oleje hydrauliczne, silnikowe i smary,
 • - trudnopalne cieczy hydrauliczne,
 • - woda, powietrze, UV,
 • - płyny hamulcowe,
 • - roztwory środków piorących.
 • - itp.

oraz o szerokiej odporności termicznej:

 • mrozoodporność do -60°C,
 • odporność na temperaturę środowiska do +250°C.

Uogólniony podział mieszanek

Mieszanki gumowe ogólnego przeznaczenia - nazywane podstawowymi, służą do produkcji wyrobów gumowych o bardzo różnych zastosowaniach, od wyrobów o niskich wymaganiach, aż po wyroby o najwyższych wymaganiach. Mieszanki ogólnego przeznaczenia są zalecane do wyrobów gumowych eksploatowanych w warunkach otoczenia nie narażonych na działanie paliw i olejów, wysokiej temperatury itp.

Mieszanki gumowe specjalnego przeznaczenia - nazywane specjalnymi, produkowane są z różnego rodzaju kauczuków syntetycznych (nitrylowy, chloroprenowy, etylenowo-propylenowy, oraz innych). Są one przeznaczone do produkcji wyrobów pracujących w trudnych warunkach otoczenia lub spełniających inne specjalne, bądź nietypowe wymagania (np. wysoką odporność na starzenie). Na nasze wyroby oferujemy także mieszanki niepalne, antystatyczne oraz mieszanki posiadające atest PZH dopuszczający je do kontaktu ze środkami spożywczymi.


Charakterystyka
kauczuków

Kontakt:

Gadu Gadu Gadu Gadu - Status 3008543

Skype - Status

E-mail:
biuro@mieszanki-gumowe.eu
zbyt@mieszanki-gumowe.eu
logistyka@mieszanki-gumowe.eu

Tel/fax:
+48 (0) 71 399-03-00
+48 515-090-666

Adres:
Wilczyce ul. Dworska 11
51-361 Wrocław
woj. dolnośląskie